Psychoterapia grupowa to forma pracy terapeutycznej, wykorzystująca w celach leczniczych relacje
oraz interakcje pomiędzy członkami grupy. Grupa staje się wtedy bezpiecznym środowiskiem, które ułatwia zmianę. Dokonuje się ona poprzez wymianę doświadczeń uczestników grupy, interakcję, wzajemną informację zwrotną przekazywaną w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, a także autorefleksję. Uczestnictwo w grupie jest szansą uświadomienia sobie wzorców zachowań, które utrudniają proces budowania bliskich
i satysfakcjonujących związków.

Grupa terapeutyczna będzie prowadzona w podejściu psychodynamicznym, które zakłada, że nieświadome konflikty ujawniają się w bieżącej sytuacji grupowej, w kontakcie z innymi. Celem terapii jest pogłębienie rozumienia swoich myśli, uczuć i mechanizmów służących bezpiecznemu wyrażaniu emocji, budowaniu bliskich więzi stanowiących źródło wsparcia.

Grupa ta jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

  • zobaczyć siebie w oczach uczestników i dowiedzieć się, jak widzą Cię inni oraz jakie uczucia wzbudzają
    w nich Twoje zachowania;
  • doświadczyć siebie w różnych sytuacjach, aby łatwiej i bardziej świadomie wchodzić
    w relacje z innymi;
  • wyćwiczyć rozpoznawanie własnych potrzeb i uczuć, wzmocnić poczucie własnej wartości, poznać własne schematy działania;
  • udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne i inteligencję emocjonalną;
  • wypracować  mechanizmy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wyrażania trudnych emocji;

Dołączając do nas, znajdziesz bezpieczne miejsce dla wyrażania swoich myśli, potrzeb i uczuć. Poznasz swoje zasoby i ograniczenia w kontaktach interpersonalnych – wszystko to po to, aby bardziej świadomie budować wzbogacające i autentyczne relacje z ludźmi.

Zapraszam do udziału w grupie terapeutycznej osoby, które stoją u progu dorosłości.

Jeśli chcesz możliwie najkorzystniej pokierować tym ważnym momentem w swoim życiu?

Zapoznaj się z ofertą!