Psychoterapia młodzieży

Zapraszam do współpracy

Grupa docelowa

młodzież od 16 roku życia

Konsultacja psychologiczna

Prowadzę diagnozę i terapię problemów oraz zaburzeń występujących u adolescentów borykających się z następującymi problemami:

 • nadmierne trudności związane z przechodzeniem naturalnych kryzysów rozwojowych (np. dotyczących okresu dojrzewania, wchodzenia w dorosłość);
 • zaburzenia lękowe (m.in.: fobie, lęk społeczny, lęk separacyjny, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, którym towarzyszy nadmierne martwienie się, reagowanie nasilonym lękiem, unikanie sytuacji potencjalnie trudnych, okaleczanie się, zaburzenia snu oraz występowanie objawów somatycznych, takich jak: bóle głowy, brzucha, podwyższone napięcie mięśniowe, uczucie duszności, nadmierna potliwość, roztrzęsienie);
 • zaburzenia nastroju(przejawiające się obniżeniem lub wahaniami nastroju, negatywizmem, unikaniem kontaktów z rodziną
  i rówieśnikami, nagłym, znacznym pogorszeniem wyników w nauce, utratą zainteresowania wcześniej podejmowanymi formami aktywności, myślami samobójczymi, obniżonym poczuciem własnej wartości);
 • doświadczenie trudnej bądź traumatycznej sytuacji (rozwód rodziców, alkoholizm w rodzinie, konflikt w rodzinie, choroba psychiczna rodzica, śmierć bliskiej osoby,  przemoc w rodzinie, brak kontaktu z jednym z rodziców, stres);
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, nagła zmiana wagi ciała);
 • nieśmiałość;
 • trudnościw utrzymaniu dłuższych i bliższych relacji z rówieśnikami (poczucie osamotnienia, izolacji, zaburzenia adaptacyjne);
 • problemy związane z agresją i buntem (wagary, odmowa uczenia się i chodzenia do szkoły, zachowania agresywne, wybuchy złości);
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki itp.);
 • trudności w nauce (np. lęk przed oceną, trudności w koncentracji).

 

Sesje terapeutyczne odbywają się zwykle raz lub dwa razy w tygodniu.

Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Okres dojrzewania często jest trudny, dlatego wielu dorosłych niechętnie wraca myślami do tych czasów. Niektóre z problemów, które dotykają nas w tym burzliwym czasie, mijają samoczynnie. Inne są jednak sygnałem ostrzegawczym i wymagają profesjonalnej pomocy. Psychoterapia młodzieży to bezinwazyjna, bezpieczna i wszechstronnie skuteczna metoda terapeutyczna, która może pomóc uporać się z wieloma problemami charakterystycznymi dla okresu dojrzewania i wejść w dorosłość jako pewny siebie i swoich możliwości człowiek.

Psychoterapia młodzieży często wymaga zaangażowania całej rodziny. Szczególnie jej początki bywają trudne. Poprowadzona cierpliwie i zgodnie z potrzebami młodego człowieka może jednak przynieść znakomite rezultaty. Psychoterapia młodzieży jest skuteczna m.in. w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych czy zaburzeń odżywiania. Ponadto pomaga poradzić sobie z zaburzeniami zachowania i emocji (obejmującymi m.in. akty agresji i autoagresji, zachowania destrukcyjne, wybuchy gniewu, akty buntu itp.).

Spotkania sam na sam z terapeutą to również okazja dla zagubionych młodych ludzi na ukierunkowanie swojego życia, znalezienie celu i pasji, która będzie im przyświecać, a także zbudowanie pewności siebie, asertywności itp. Zainteresowanych z miasta Lublin i okolic (rodziców oraz nastolatków pow. 13 roku życia) zapraszam na konsultacje w moim gabinecie przy ulicy Czeremchowej 53. Więcej informacji można uzyskać podczas kontaktu telefonicznego i mailowego.

Copyright © 2019 Aldona Sławińska Gabinet Psychoterapii | Polityka prywatności

20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 12 | aldonaslawinska@interia.pl | +48 605 832 196