O mnie

Praktyka psychologiczna

Aldona Sławińska

psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (specjalność – psychologia kliniczna). Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzącą do certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego, organizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (szkoła jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej) oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, również w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ponadto posiadam dyplom ukończenia szkolenia Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin, organizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Prof. Marii Orwid, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Praktyka psychologiczna

konsultacja psychologiczna, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w instytucjach i placówkach terapeutycznych na terenie Lubelszczyzny, m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży MARMED, w Poradni Psychologicznej Zakładu BIO–RELAX oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych „Luxmed” . Współrealizowałam projekty terapeutyczne, a także posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Aktualnie współpracuję z publiczną Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych w Lubartowie oraz prowadzę prywatny gabinet psychoterapii w ramach Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej – Bernardyńska 12 w Lublinie.

Pracuję w oparciu o standardy i zasady Kodeksu Etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Dbając o jakość swojej pracy, stale doskonalę swój warsztat poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach, a także poprzez superwizję u certyfikowanych superwizorów PTP.

Współpraca: Bernardyńska 12 – Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Copyright © 2019 Aldona Sławińska Gabinet Psychoterapii | Polityka prywatności

20-109 Lublin, ul. Bernardyńska 12 | aldonaslawinska@interia.pl | +48 605 832 196